Dla Instytucji

Wiedza w empatycznym wydaniu.

Zaczynałam od pracy w edukacji i dorastałam w domu jako córka dwojga nauczycieli. To ukształtowało moją szczególną wrażliwość na potrzeby tego środowiska.

W ramach prowadzonych warsztatów chętnie podejmuję tematy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży oraz efektywną komunikacją na linii nauczyciel-uczeń. Rozpowszechniając wiedzę i narzędzia pragnę dbać o to, aby szkoła jako kontekst funkcjonowania dzieci i młodzieży oferowała swoim uczniom nie tylko wiedzę z zakresu fizyki i geografii, ale także umiejętności życiowe oraz dobre wspomnienia. 

 

Chcę zorganizować szkolenie dla swojej instytucji!