Dla Rodziny

Wiedza, zrozumienie i narzędzia do zmiany.

Jeśli potrzebujesz psychoterapeuty dla swojego dziecka/nastolatka zapraszam was do Ośrodka Psychoterapii „Dobre Myśli”. To tutaj znalazłam spokój, komfort  i bezpieczeństwo. W tym miejscu opiekuję się myślami i uczuciami małych i nastoletnich. Tutaj zapraszam zatroskanych rodziców. W tej przestrzeni spotyka się wszystko co dla mnie ważne: specjalistyczna wiedza, sprawdzone techniki, współpraca i zaufanie.

Możecie skorzystać z konsultacji lub regularnej psychoterapii.

Konsultacja

Jest formą pomocy, która przyda się jeśli jako rodzic posiadasz konkretny temat/problem do omówienia. Jeśli zauważasz zachowania, które wzbudzają Twój niepokój i jednocześnie nie masz pewności czy twoje dziecko potrzebuje regularnej psychoterapii zacznij od konsultacji. Ta forma może stanowić wstęp do regularnego procesu terapeutycznego.

*Konsultacja to jednorazowa forma pomocy, a zatem umówienie się na nią nie gwarantuje stałego miejsca do regularnej psychoterapii

Psychoterapia

Jest ustrukturyzowanym procesem, na który składa się cykl sesji terapeutycznych ukierunkowanych na realizację wcześniej ustalonych z dzieckiem/nastolatkiem i jego rodzicami celów terapeutycznych. Rodzice stanowią kontekst funkcjonowania swojego dziecka, a zatem są ważnym czynnikiem zdrowienia. W procesie psychoterapii spotykamy się wszyscy: dziecko/nastolatek i terapeuta na zasadach określonych podczas wstępnych spotkań.